Wszystkie usługi których potrzebujesz
w jednym miejscu!

Jasno zdefiniowane kategorie
dla Twojej wygody użytkowania!

Artykuły na temat firm
które pomogą Ci w podjęciu wyboru!

Audyt zgodności i dokumentacja RODO

Audyt zgodności i dokumentacja RODO

Zarówno polski, jak i unijny prawodawca nałożyli na przedsiębiorcę obowiązek respektowania wytycznych związanych z odpowiednią formą przetwarzania informacji, które udostępnia klient lub kontrahent podczas zawierania transakcji kupna-sprzedaży. Niedostosowanie się do ogłoszonych przepisów stanowi podstawę do zgłoszenia właściciela sklepu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To instytucja kontrolna, która jest władna nałożyć na przedsiębiorcę karę w postaci upomnienia i wymogu natychmiastowego usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości lub też, w najgorszym przypadku, grzywny finansowej, poważnie obciążającej firmowy budżet.

Dlatego tak ważne jest, aby przygotowywanie dokumentacji RODO zlecić specjaliście. Usługę opracowania regulaminu sklepu, czy polityki prywatności sklepu internetowego wykonują pracownicy kancelarii, która ogłasza się na stronie r-legal.pl. Zakres proponowanych przez nich świadczeń obejmuje również wsparcie prawne przy aktualizacji podstawy prawnej oraz treści dokumentów już istniejących. Pracownicy realizatora przeprowadzają kompletny audyt zgodności z RODO wszystkich akt, instrukcji i regulaminów odnoszących się do obsługi klienta i związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Skorzystanie z powyższej pomocy prawnej to spokój dla właściciela sklepu online i pewność, że podczas kontroli UODO jego firmowa dokumentacja jest prowadzona w odpowiedni sposób. To także ochrona jego interesów, gdyż zastosowane w regulaminie czy polityce prywatności zapisy zapobiegają podjęciu działań prawnych przeciwko przedsiębiorcy.

Jakub Czerwiński 2021-08-20 0 komentarzy

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!